ชีวิตสัญจร

           “บาทวิถีคือที่พักนอน”

    แต่โปรดสังเกตุ สุขภาพเขาดีมีข้าวกิน ทำหมันแล้วด้วย  มีอิสระ เดินเล่นไปมา  รอคอยเวลา นัดพบ ต้องขอขอบคุณน้ำใจผู้ให้ทานแก่ชีวิตเหล่านี้ด้วยค่ะ

moso1   moso2   moso7

moso3   moso4   moso6

 

    อบอุ่น  มีเพื่อนที่รู้ใจ ยิ้มแย้ม  แจ่มใส สุขภาพกาย สุขภาพจิต เบิกบาน SOSเป็นที่หวังของหลายคนที่เมตตาสัตว์ว่าพอจะเป็นทางออกที่หาบ้านให้กับชีวิตน้อยๆเหล่านี้จะได้ไม่ต้องถูกทารุณ หรือกลายเป็นชีวิตเร่ร่อนต่อไป SOS  ก็กลายเป็นศูนย์ประสานการบ้านให้กับชีวิต ซึ่งก็ประสพผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทีเดียว

HC1   HC3   HC4