เมื่อชีวิตด้อยโอกาศต้องเข้ารับการรักษา

อยากเล่าบางมุมชีวิตของสัตว์ด้อยโอกาศ

     ใช่ว่าทุกคลีนิคสัตว์แพทย์จะยินดีรักษาช่วย
ชีวิตสัตว์จรจัด    เพราะคำว่า ....เนื่องจาก.
- กลิ่นตัวสัตว์แรงเนื่องจากไม่เคยอาบน้ำมาตลอดชีวิต
- ก้าวร้าว ดุร้ายเนื่องจากระแวงจากการถูกทารุณ ทุบตีมาก่อน
- สุขภาพโทรมมากเนื่องจากไม่เคยได้รับการดูแลทั้งเรื่องอาหารและยารักษาโรค
- เจ้าของสัตว์ป่วยอื่นจะไม่มาใช้บริการร่วมคลีนิคเนื่องจากกลัวเชื้อโรคติดต่อถ้ามีสัตว์จรจัดเข้ามาปะปนในสถานที่รักษา
- หมอเกรงว่าเจ้าของไข้จะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาเนื่องจากภาระที่ต้องช่วยสัตว์มากมายจนหมดเงินที่จะต้องจ่ายค่ารักษาหรือติด
หนี้ค่ารักษาไว้มากแล้ว
   แต่ก็ยังมีบางคลีนิคที่ยินดีและเห็นใจทั้งสัตว์ป่วยและเจ้า
ของไข้ ต้องขอกราบขอบคุณน้ำใจ
ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

    สภาพที่พบมากๆของชีวิตสัตว์ที่ไม่มีบ้านคืออุบัติเหตุ พิการ

crenit1 crenid2 crenid3

crenid4 crenid5 crenid6

crenid7 crenid8 crenid9

 

   ชีวิตที่โชคดี ป่วยไข้ได้รักษา

ในทันที  ดังในภาพว่ายน้ำทำกายภาพบำบัด(สระสุวรรณชาด)

doctor1 doctor2 doctor3