มะเร็งเพศในสุนัข

มะเร็งเพศในสุนัข จะพบมากในสัตว์เร่ร่อนเนื่องจาก

  1. สภาพความเป็นอยู่ที่สกปรก
  2. ร่างกายสัตว์ไม่แข็งแรง ขาดอาหารที่มีประโยชน์ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
  3. ไม่เคยอาบน้ำ มีเห็บ หมัดและเป็นโรคผิวหนัง
  4. การผสมพันธ์ทำให้ติดเชื้อจากตัวที่เป็นโรคและแพร่เชื้อไปเรื่อยๆนอกจากนี้เพียงการที่สุนัข
    สัมผัสกับสุนัขที่เป็นมะเร็งเพศก็อาจติดโรคได้

                อาการของโรค
อาการของโรค  อวัยวะเพศบานเหมือนดอกกระหล่ำ มีอาการปวดเจ็บ คันที่แผลมีเลือดปนหนองไหลไม่หยุดซึ่งทำให้สุนัขทรมานมาก
วิธีการรักษา
1. ได้รับการฉีดยารักษาโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องทุกๆ7วันจนกว่าจะหาย (ประมาณ 1-2 เดือน)
2. ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพในศูนย์พักฟื้นได้รับอาหารและยาบำรุงสม่ำเสมอ
3. ได้รับการเฝ้าสังเกตอาการเช่นอาจมีการแพ้ยาเกิดการเจ็บป่วยอื่นๆก็รักษาตามอาการนั้นๆ
4. ได้รับการเช็คเลือด   ค่าใช้จ่ายแต่ละตัวเริ่มต้นที่ 2000-5000บาทแต่ท่านสามารถสมทบทุนเพื่อรักษามะเร็งเพศสุนัขได้ตามแต่ที่ท่านต้องการ

วิธีการช่วยเหลือ
ช่วยเป็นเจ้าภาพสัตว์ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้วโดยเงินทุนของกลุ่มSOS เงินทุนนี้จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือสุนัขที่เป็นมะเร็งทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตแต่กำลังร่อยหลอลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีสัตว์ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากและสัตว์ส่วนใหญ่ก็เป็นสุนัขจรจัด

เมื่อท่านรับอุปถัมภ์ท่านจะได้รับใบเสร็จค่าใช้จ่ายจากคิลนิกสัตว์แพทย์
ผู้รักษา พร้อมรูปถ่ายของสัตว์และสถานที่ที่ได้จับสัตว์ตัวนั้นๆมารักษา


เหตุผลที่ต้องรักษาทันทีโดยไม่รอหาทุนหรือผู้อุปถัมภ์ก่อน
เมื่อไปจับสุนัขตามที่สาธารณะไปทำหมันก็จะพบว่ามีตัวที่ป่วย
เป็นมะเร็งเพศปนอยู่ด้วยหลังจากการทำหมันแล้วจึงต้องรักษามะเร็งเพศ
ให้หายก่อนที่จะนำส่งคืนถิ่นเดิม
ตามนโยบายของกลุ่ม SOSว่าสัตว์ทุกตัวที่ทำหมันแล้วและนำไปไว้ที่เดิมควรจะมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคเพื่อ
สามารถต่อสู้กับชีวิตที่ต้องหากินเองได้และไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมนุษย์