กลุ่ม SOS กับ

                 กองทุนรักษามะเร็งเพศในสุนัขจรจัด
      มะเร็งเพศในสุนัขจรจัดเกิดจากการผสมพันธุ์ ัสุนัขเพศผู้
เป็นพาหะ นำสู่สุนัขเพศเมียและเมื่อสุนัขเพศเมียติดเชื้อ
และยังมีการผสมพันธุ์กัน
ไปเรื่ื่อยๆเชื้อโรคก็กระจายไปสู่สัตว์
ในวงกว้างอาการของสุนัขที่เป็นมะเร็งเพศจะเห็นแผลบาน
คล้ายดอกเห็ดออกมากว้างๆมีเลือดไหลสีช้ำเลืือดช้ำหนอง
มีกลิ่นเหม็นคาวมากสุนัขจะทุกขุ์ทรมานมาก
     การรักษาตัองใช้ยาเคมีบำบัดโดยสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำการฉีดยา ทุกๆ7วันจะตัองใช้กี่เข็มจนกว่าจะหายก็แล้วแต่   อาการหนักเบาของสุนัขตัวนั้นๆ หลังจากรับยาฉีดไปแล้ว
จะส่งผลข้างเคียงเช่นน้ำหนักลดต้องรีบเช็คผลเลือด
และรักษาอาการป๋วยไข้ที่แทรกซ่อนขึ้นมาให้หายก่อน
ที่จะมีการฉีดยามะเร็งต่อไป
     กลุ่ม SOS เพิ่งจะมีแนวคิดจัดตั่งกองทุนรักษามะเร็งเพศ
ในสุนัขจรจัดขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับการพักฟื้น
และบำบัดดูแลสุนัขที่ป๋วยเป็นมะเร็งเพศนั้น ค่อนข้างสูง
ทางกลุ่มได้ดำเนินการรักษาไปแล้วประมาณ 200-300 ตัว
แล้วก็ตาม แต่ที่ผ่านมาเป็นโครงการรักษามะเร็งเพศให้กับ
สุนัขจรจัด 80 ตัว เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา
ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยกลุ่ม SOS
ช้วยเป็นเครือข่ายให้กับสมาคม โดยสมาคมฯรับผิดชอบ
ค่ายาฉีีดเท่านั้น ส่วนการพักฟื้่นและขนย้าย ค่าอาหารการกิน
ค่ารักษา โรคแทรกซ่อนในสุนัข รับผิดชอบโดยกลุ่ม SOS
ตลอดจนการบำบัดดูแลจนหายเป็นปกติก็จะนำสุนัขเหล่านี้
ไปทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าก่อนนำสัตว์
ส่งกลับคืนถินเดิม แต่โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการ
จนครบ 80 ตัวแล้วทางสมาคมสงเครา์ะห์สัตว์ได้ยุติ
โครงการดังกล่าวไปแล้ว
     แต่ทว่า
ตราบใดที่บ้านเรายังคุมประชากรสัตว์จรจัด
ไม่ได้ก็จะยังมี่มะเร็งเพศ คุกคลามไปยังสุนัขจรจัด
อย่างต่อเนื่อง ดังนันกลุ่ม SOS จึงยังต้องดำเนินการ
ช้วยเหลือสัตว์ทุกทรมาณเหล่านี้ต่อไปด้วยการตัดสินใจ
ตั่งกองทุนรักษามะเร็งเพศของกลุ่มขึ้นมาเองเพื่อให้
ชีวิิดด้อยโอกาศอย่าได้มีความทุุกข์ทรมาณสุขภาพ
ต้องแข็งแรงเพื่อเอาชีวิตรอดจนหมดวาระของการใช้กรรม